با حضور وزیر نفت
1399/12/12 سه‌شنبه

خط لوله مهم انتقال فرآورده کشور به بهره‌برداری رسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، سه خط لوله 26 اینچ انتقال فرآورده شازند - قم - ری به طول 293 کیلومتر به بهره‌برداری رسید این تفاهم‌نامه با موضوع «طرح تولید قوای محرکه کم‌مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده» با هدف همکاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ایران‌خودرو در زمینه توسعه، تولید و آماده‌سازی بستر مناسب پیرامون خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد تدوین و امضا شده است

1399/12/12 سه‌شنبهسه‌شنبه 12/12/13992021-03-02T11:08:08+03:303/2/2021با حضور وزیر نفت خط لوله مهم انتقال فرآورده کشور به بهره‌برداری رسیدبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، سه خط لوله 26 اینچ انتقال فرآورده شازند - قم - ری به طول 293 کیلومتر به بهره‌برداری رسید این تفاهم‌نامه با موضوع «طرح تولید قوای محرکه کم‌مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده» با هدف همکاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ایران‌خودرو در زمینه توسعه، تولید و آماده‌سازی بستر مناسب پیرامون خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد تدوین و امضا شده استبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، سه خط لوله 26 اینچ انتقال فرآورده شازند - قم - ری به طول 293 کیلومتر به بهره‌برداری رسید این تفاهم‌نامه با موضوع «طرح تولید قوای محرکه کم‌مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده» با هدف همکاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ایران‌خودرو در زمینه توسعه، تولید و آماده‌سازی بستر مناسب پیرامون خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد تدوین و امضا شده است10380e25a-c860-4005-a85e-ab45326e24bfخبر 1 شفاف2021-03-02T11:10:27.14+03:30خبر 1 شفاف6316/8/2022 4:44:42 PM


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، سه خط لوله 26 اینچ انتقال فرآورده شازند - قم - ری به طول 293 کیلومتر به بهره‌برداری رسید این تفاهم‌نامه با موضوع «طرح تولید قوای محرکه کم‌مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده» با هدف همکاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و ایران‌خودرو در زمینه توسعه، تولید و آماده‌سازی بستر مناسب پیرامون خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد تدوین و امضا شده است

وزارت نفت
شرکتهای داخلی
شرکتهای بین المللی
وزارتخانه ها
اطلاع رسانی
سایر پایگاه ها