1. تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی با تقاضای 10 هزار مترمکعب در ساعت و بالاتر (نام واحدهای صنعتی)

2. مجوزهای پالایشی

- تعداد مجوزهاي معتبر پالايشي با خوراك نفت‌خام و ميعانات‌گازي: 26
- ظرفيت طرح‌هاي داراي اعتبار پالايشي با خوراك نفت‌خام وميعانات‌گازي: 2540500 بشكه در روز

3. مجوزهای پتروشیمی
- تعداد مجوزهاي معتبر پتروشيمي: 45
- ظرفيت طرح‌هاي پتروشيمي داراي اعتبار: 61646 هزار تن در سال

4. مجوزهای صادره فراخوان قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

5- مکاتبات در خصوص مجوزهای خرید خارجی (اقلام ممنوعه برای خرید خارجی)(دی ماه 1400)

- فهرست 70 قلم ممنوعیت خرید کالا و تجهیزات خارجی (ابلاغیه مقام عالی وزارت)
- فهرست 84 قلم ممنوعیت خرید کالا و تجهیزات خارجی (ابلاغیه مقام عالی وزارت)
- ابلاغیه ممنوعیت خرید خارجی مواد پلی اتیلین مربوط به پوشش لوله های فولادی در خطوط انتقال نفت و گاز

6- مجوزهای صادره وزارت نفت (سال 1400)

گروه دورانV6.0.19.0