دوشنبه 15 دی 1399

1. تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی با تقاضای 10 هزار مترمکعب در ساعت و بالاتر (نام واحدهای صنعتی)

2. مجوزهای پالایشی

تعداد مجوزهاي معتبر پالايشي با خوراك نفت‌خام و ميعانات‌گازي: 26
ظرفيت طرح‌هاي داراي اعتبار پالايشي با خوراك نفت‌خام وميعانات‌گازي: 2540500 بشكه در روز

3. مجوزهای پتروشیمی

تعداد مجوزهاي معتبر پتروشيمي: 45
ظرفيت طرح‌هاي پتروشيمي داراي اعتبار: 61646 هزار تن در سال


 
وزارت نفت
شرکتهای داخلی
شرکتهای بین المللی
وزارتخانه ها
اطلاع رسانی
سایر پایگاه ها